NANOTECHNOLOGIE 21.století - NT21

S nanotechnologií k lepšímu životu

 

 

CO JE NANO

V současné době víme, že znečištěný vzduch ničí naši atmosféru, naše imunitní systémy a naší všeobecnou spokojenost.

Znečištěný vzduch je všude kolem nás. Každodenně jsme vystaveni přelétavým organickým směsím.
Vznik těchto směsí způsobují například zplodiny z automobilů, industriální chemické spreje, pesticidy a podobně.
Trávíme 90% našeho života v uzavřených prostorech a mnohdy je to horší, než pobyt venku.

Posun v řešení obnovitelné energie a snížení fosilních paliv je nepochybně krok správným směrem, ale není to dostačující řešení.

Fotokatalytická nanotechnologie využívá energii světla, kterou přeměňuje na silný čistící a antimikrobiální efekt.

Fotokatalýza patří mezi fotoprocesy, které jsou přirozenou součástí našeho života a přírody kolem nás.
Energie světla, která dopadá na mikro krystalky polovodiče oxidu titaničitého (TiO2) vytváří na jejich povrchu volné elektrony a elektronové díry, jejichž působení v kombinaci s kyslíkem rozkládá molekuly organických látek až na molekuly oxidu uhličitého a molekuly vody. Technologie funkčních nano nátěrů využívá specifických vlastností vysokého povrchu mikroskopických krystalků TiO2 o rozměrech menších než 100 nanometrů (nm) a fyzikálních jevů probíhajících na atomární a subatomární úrovni. Proto se jedná o nanotechnologii.

Tento fotokatalytický efekt je stálý, nevyčerpatelný a neslábne s časem.

Povrchy natřené funkčními nano nátěry díky světelné energii mimořádně efektivně likvidují veškeré viry, bakterie, spory plísní a jedovaté látky rozptýlené ve vzduchu.

Tím vytvářejí zdravější prostředí v interiérech budov.

Slovo „nano“ pochází z řečtiny a znamená malost, vzdálenější význam by se dal přeložit jako trpaslík. V řeči fyziky má význam jedné miliardtiny jednotky („10 na mínus devátou“). Nanometr je miliardtina metru. Na tuto délku můžete vedle sebe postavit pět až deset atomů. Nanometr je v porovnání k milimetru velikostně jako fotbalový míč k zeměkouli. Nanotechnologie tak znamená pronikání do oblasti obrovských malých světů.

Využití funkčních nano nátěrů v praxi:

 • Čistí vodu
 • Chrání dřevo
 • Čistí vzduch od škodlivých a toxických látek
 • Likviduje viry a bakterie
 • Odstraňuje nežádoucí zápachy
 • Likviduje plísně
 • Vytváří čisté a zdravé prostředí
 • Snižuje riziko přenosu chorob
 • Ochlazuje povrchy staveb
 • Snižuje usazování prachu, špíny a mastnoty na nábytku, oknech a zařízení bytu
 • Dlouhodobě chrání proti napadení nežádoucími mikroorganismy
 • Ekologické řešení
 • Zajišťuje barevnou stálost fasád